Voorbeeld

Gedachten en gevoelens

"Ik ben boos."
"Waardoor ben je zo boos?"
"Ik heb maanden aan een project gewerkt en nu wordt het afgewezen zonder dat ze zeggen waarom."
 
Als er iets onplezierigs gebeurt, praten sommige mensen meer over gevoelens, terwijl andere mensen meer over hun gedachten spreken.

"Mijn kat is gestorven."
"Voel je je daardoor verdrietig?"
"Nee, opgelucht dat haar lijden over is."

Op het Empathie Pad leer je hoe je beweegt tussen gevoelens en gedachten tot je 'genoeg' geluisterd hebt.

Empathie Pad

Het Empathie Pad is een tool met 16 A-4 kaarten, die een gestructureerd proces voor professioneel luisteren duidelijker maken. Het bouwt voort op het 6-Stappen Model uit het Book of Needs en voegt enkele volledig nieuwe inzichten toe, die je helpen om de voordelen te ervaren van:

  • een stap voor stap proces voor sprekers
  • een stap voor stap proces voor luisteraars
  • spreker en luisteraar die naast elkaar lopen

Sprekers voelen zich op een hoger niveau gehoord

EmpathyPath Waar is de spreker?


Waar is de luisteraar?

Elke kaart laat zien waar jij en anderen (sprekers en luisteraars) zijn in het proces en welke vragen om een antwoord vragen. In deze tool hebben we de volgende inzichten verwerkt:

  • In Stap 1 besluiten spreker en luisteraar om te luisteren naar 1 verhaal van 1 persoon.
  • Je kan pas naar de volgende stap, als de vorige stappen 'genoeg' vervuld zijn.
  • Gedurende het proces kunnen er dingen gebeuren, waardoor je terug moet naar vorige stappen (omdat ze niet meer voldoende vervuld zijn).
  • Je bereikt een hoger niveau van gehoord worden, als gevoelens verbonden worden met gedachten en gedachten verbonden met gevoelens.
  • Als spreker en luisteraar niet meer bij dezelfde stap zijn, moet ofwel 1 persoon naar voren gaan, ofwel 1 persoon naar achteren gaan ofwel accepteren beiden dat luisteren op een lager niveau plaatsvindt.

Het Empathie Pad is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Pools. Het volgt dezelfde stappen die ook worden gebruikt in het werkblad 'Luisteren met Behoeften'.

Copyright Kommunikasie, Tulpstraat 47, 7514 ZJ Enschede, The Netherlands, tel: + 31 622 802 976, info@kommunikasie.nl